Klagomål

Som konsument har du 3 års rätt att göra ett klagomål enligt lag. Om du har fått en defekt eller defekt artikel, även gäller transportskador, ombeds du som kund att omedelbart klaga på artikeln. Två månader från det att du upptäckte skadan anses vara en rimlig tid för att göra anspråk på skada / defekt. Du kan klaga på din vara i butiken eller genom att skicka tillbaka varan till vårt lager:

I händelse av klagomål till vårt lager ber vi dig att kontakta kundtjänst för att få bästa service i ärendet. Det finns alltid gratis returfrakt för godkända klagomål. Ditt paket innehåller en fraktsedel, returfrakt och en retursedel som ska användas vid klagomål.

När den klagade produkten har återlämnats och inspekterats kommer du som kund att få ersättning i enlighet med tillämplig konsumentskyddslag. Finessewear förbehåller sig rätten att vägra ett klagomål om produkten inte visar sig vara bristfällig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi följer den allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

”Som konsument kan du också klaga via EU: s online tvistlösningsplattform, som du kan komma åt här https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage”.

Klagomål – Om det finns en defekt i en produkt
Ditt köp omfattas av konsumentköplagen. Detta innebär att du antingen kan få en felaktig produkt reparerad, bytt ut, återbetalad eller en prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Det krävs naturligtvis att klagomålet är motiverat och att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av produkten eller annat fenomen som orsakade skadan.
Du måste kontakta oss inom ”rimlig tid”
Du måste klaga inom en ”rimlig tid” efter att du har upptäckt en defekt i produkten. Vi rekommenderar att du klagar så snart som möjligt och senast inom två (2) månader efter att felet har upptäckts. Du kan klaga genom att kontakta oss via e-post till [email protected] eller per telefon på kontakta oss sida.
För att vi ska kunna bedöma ditt klagomål ber vi dig om följande:
1. Skicka oss en kort beskrivning av hur skadan eller defekten uppstod. Observera dock att du bör kontakta vår kundtjänst så snart du upptäcker felet.
2. Som dokumentation av defekten, skicka 4-5 bilder tillsammans med beskrivningen. Defekten måste vara tydligt synlig i minst en av bilderna. Se också till att dina bilder visar hela produkten, en bild framifrån och en bakifrån (när det gäller skor måste det finnas en bild på sulan).
3. Skicka bilderna via e-post till [email protected]
4. Notera också vilket ordernummer produkten hade – eller skicka med en kopia av orderbekräftelsen / kvittot
5. När vi har fått dina foton kommer vi att behandla ditt klagomål så snart som möjligt.
Om du måste returnera produkter i samband med ett klagomål skickar Finessewear en förbetald returetikett som ska användas. Läs sidan för returstruktur sidaför mer information.
I händelse av ett motiverat klagomål kommer vi att ersätta rimliga fraktkostnader
Om klagomålet är motiverat kommer vi naturligtvis att ersätta dina rimliga fraktkostnader för att skicka tillbaka produkten till oss. Om klagomålet inte är motiverat är du ansvarig för alla fraktkostnader, inklusive våra kostnader för att skicka tillbaka produkten till dig efter inspektion.
Kom ihåg att produkten alltid måste skickas ordentligt förpackad och att du får ett kvitto för leveransen. Du ansvarar för paketet / produkterna tills vi får det / dem. Spara postkvittot och information om fraktkostnader och eventuella spårningsnummer.
NOTERA! För att returnera paketet måste du bara använda returfraktetiketten vi skickar till din adress och du bör följa returstegsstrukturen som vi tillhandahöll på retur- och utbytessidan.
* Vi accepterar inte paket som skickas av COD eller liknande.