Fel information i ordning

Som kund är du ansvarig att skriva och kontrollera korrekt information för fakturerings- och leveransinformationssidan. Eventuella misstag bör rapporteras till kundtjänsten innan paketet skickas till dig.Finessewear förbehåller sig rätten att debitera kunden en avgift motsvarande kostnader som uppkommit för returfrakt, hantering och faktiska hanteringskostnader för felaktig information som resulterar i retur av beställningen inklusive fel adress, fel mottagarnamn etc.

Köpebeloppet återbetalas efter avdrag för avgiften motsvarande kostnader för returfrakt, hantering och faktiska hanteringskostnader

För att skicka ordern ska kunden göra en ny beställning på fineessewear.se

Upphämtat paket

Kunden har rätt att lösa in paketet fjorton (14) dagar från det att meddelandet skickats via e-post och / eller om möjligt SMS. För alla paket som inte löses in förbehåller sig Finessewear rätten att debitera kunden en avgift som motsvarar kostnaderna för returfrakt, hantering och faktiska hanteringskostnader.
Inköpsbeloppet återbetalas efter avdrag för avgiften motsvarande kostnader för returfrakt, hantering och faktiska hanteringskostnader.

Skadade paket

Du måste kontakta oss inom ”rimlig tid”
Du måste klaga inom en ”rimlig tid” efter att du har upptäckt en defekt i produkten. Vi rekommenderar att du klagar så snart som möjligt och senast inom två (2) månader efter att felet har upptäckts. Du kan klaga genom att kontakta oss via e-post till [email protected] eller per telefon på kontakta oss sida.
För att vi ska kunna bedöma ditt klagomål ber vi dig om följande:
1. Skicka oss en kort beskrivning av hur skadan eller defekten uppstod. Observera dock att du bör kontakta vår kundtjänst så snart du upptäcker felet.
2. Som dokumentation av defekten, skicka 4-5 bilder tillsammans med beskrivningen. Defekten måste vara tydligt synlig i minst en av bilderna. Se också till att dina bilder visar hela produkten, en bild framifrån och en bakifrån (när det gäller skor måste det finnas en bild på sulan).
3. Skicka bilderna via e-post till [email protected]
4. Notera också vilket ordernummer produkten hade – eller skicka med en kopia av orderbekräftelsen / kvittot
5. När vi har fått dina foton kommer vi att behandla ditt klagomål så snart som möjligt.
Om du måste returnera produkter i samband med ett klagomål skickar Finessewear en förbetald returetikett som ska användas. Läs sidan för returstruktur sidaför mer information.
I händelse av ett motiverat klagomål kommer vi att ersätta rimliga fraktkostnader
Om klagomålet är motiverat kommer vi naturligtvis att ersätta dina rimliga fraktkostnader för att skicka tillbaka produkten till oss. Om klagomålet inte är motiverat är du ansvarig för alla fraktkostnader, inklusive våra kostnader för att skicka tillbaka produkten till dig efter inspektion.
Kom ihåg att produkten alltid måste skickas ordentligt förpackad och att du får ett kvitto för leveransen. Du ansvarar för paketet / produkterna tills vi får det / dem. Spara postkvittot och information om fraktkostnader och eventuella spårningsnummer.
NOTERA! För att returnera paketet måste du bara använda returfraktetiketten vi skickar till din adress och du bör följa returstegsstrukturen som vi tillhandahöll på retur- och utbytessidan.
* Vi accepterar inte paket som skickas av COD eller liknande.

Rabattkoder (kuponger)

Vi erbjuder regelbundet rabattkoder som en del av vår marknadsföring. Dessa koder är endast giltiga under begränsade tidsperioder och kan också ha särskilda villkor. Koderna kan begränsas så att de bara kan användas i samband med vissa produkter, kategorier eller varumärken.
När du använder en rabattkod måste du köpa för det angivna minimibeloppet. Om du köper för mindre än det angivna minimibeloppet återbetalas inte skillnaden. Alla rabattkoder som du vill använda måste anges under köpet innan du betalar för beställningen.
Du får inte kreditera dig en glömd rabattkod när beställningen har gjorts. Det är endast tillåtet att använda en (1) rabattkod per beställning. Rabattkoderna är inte personliga och kan användas av alla som har tillgång till dem. Rabattkoderna har inget kontantvärde och kan inte lösas in för kontanter, saldon eller liknande.
I händelse av bedrägeri, bedrägeriförsök eller vid misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med inlösen av rabattkoder, har vi rätt att annullera beställningen där rabattkoden har använts och vi kan permanent blockera din möjlighet att handla på finessewear.se